Vårdbidrag

Tänkte jag skulle ge lite tips på utformningen av ansökan för vårdbidrag då många inklusive jag själv tycker det kan vara svårt att få med allt. 

Jag skickar alltid in bilaga med information till Försäkringskassan som komplement till läkarintyget. 

Börja med att beskriva barnets problematik och vad det i stora drag innebär. 
Beskriv sedan allt merarbete mer ingående och vad som sker/kan ske om detta inte görs. Skriv även den totaltid alla moment tar. Var övertydlig och jämför med andra jämnåriga barn. 

Oftast vill dom även att man beskriver en dag med barnet. Så för att få det så komplett som möjligt så skriv ner det direkt och skicka med som bilaga till din ansökan. 

Merkostnader är svåra att uppskatta men det är viktigt att man har en bilaga med rubriken merkostnader så det inte misstas. Vet du inte vad det kostar så skriv ner merkostnaden ändå. Försäkringskassan har schablontabeller som dom utgår ifrån. 

Det tar lång tid att skriva en ansökan till vårdbidrag och det är ingen bra ide att stressa. Ta den tid som behövs, det är bättre att skriva för mycket än för lite. Gå igenom allt du skriver, skriv i omgångar, be den andra föräldern eller någon annan nära läsa igenom eftersom det är lätt att bli blind på det man skriver. 
Men ibland har man inte tid kanske att låta det ta tid så om du behöver tid på dig men vill skicka in ansökan snarast så gör en ansökan via mina sidor och komplettera sedan med bilagorna. 

Det är heller inte skrivet i sten att du inte kan lägga till saker du missat när du väl har din telefonintervju utan kommer du på något du glömt att ta upp, så skriv upp det och ta det med handläggaren då. 

Ibland kan det också vara svårt att sätta ord på allt och då kan det vara bra om man istället tar en telefonintervju eller ett personligt möte. Det anger man i ansökan i så fall. 

Tänk också på att allt ska vara medicinskt styrkt/ styrkt med läkarintyg. Detta gäller både merarbete och merkostnaderna. 

Något jag inte tänkte på när jag senast gjorde min ansökan var att det faktiskt kan vara så att det inte behövs någon intervju. Min senaste ansökan var så bra skriven att jag faktiskt inte blev inbokad på en tid utan fick beslutet direkt istället. 

Lycka till! 

Kommentera här: